-->

ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த

Wednesday, August 1, 2007

பல்லவி
ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே !


அனுபல்லவி
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக - ராச ராச


சரணங்கள்
மாசிலாமணியே ! மந்தர ஆசிலா அணியே ! சுந்த்ர
நேசமே பணியே , தந்திர மோசமே தணியே;
நிறைவான காந்தனே ! இறையான சாந்தனே ! மறை - ராச 
ஆதியந்த மில்லான் அந்த மாதினுந்தியிலே ,முந்த
வேதா பந்தனமாய் வந்த பாதம் வந்தனமே ;
பத ஆமனாமானா ! சுதனாமனாமனா! சித- ராச 
மேன்மையா சனனே ,நன்மை மேவுபோசனனே ,தொன்மை
பான்மை வாசனனே ,புன்மை பாவ மோசனனே ,
கிருபா கரா நரா! சருவேசுரா ! பரா ,திரு - ராச 
வீடு தேடவுமே, தந்தை நாடு கூடவுமே ,மைந்தர்
கேடு மூடவுமே, விந்தையோடு பாடவுமே,
நரவேட மேவினான் ;சுரராடு கோவினான், பர -ராச

நமது தளத்தின் புதிய பதிவுகளை உடனுக்குடன் உங்கள் மின்னஞ்சலிலேயே படிக்க‌ இங்கே பதிவு செய்யவும்..

No comments:

Post a Comment