-->

திரிமுதல் கிருபாசனனே, சரணம் !

Wednesday, August 1, 2007

திரிமுதல் கிருபாசனனே, சரணம் !
ஜெக தல ரட்சக தேவா ,சரணம் !
தினம் அனுதினம் சரணம் ;-கடாட்சி!
தினம் அனுதினம் சரணம் , -சருவேசா !

நலம் வளர் ஏக திரித்துவா ,சரணம் !
நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா ,சரணம் !
நம்பினேன் இது தருணம் ; தருணம் ,
நம்பினேன் ,தினம் சரணம் - சருவேசா!

அருவுருவே , அருளரசே ,சரணம் !
அன்று மின்று மென்றும் உள்ளாய் சரணம்
அதிகுணனே,தருணம் -கிரணமொளிர்
அருள் வடிவே ,சரணம் -சருவேசா !
உலகிட மேவிய உனதா -சரணம் !
ஓர் கிருபாசன ஒளியே ,சரணம் !
ஒளி அருள்வாய் ,தருணம் - மனுவோர்க் கு
உத்தமனே ,சரணம் -சருவேசா

நமது தளத்தின் புதிய பதிவுகளை உடனுக்குடன் உங்கள் மின்னஞ்சலிலேயே படிக்க‌ இங்கே பதிவு செய்யவும்..

No comments:

Post a Comment